Kalp Krizi İle İlgili Merak Edilen Tüm Soruların Cevapları

197
25056
Kalp Krizi İle İlgili Merak Edilen Tüm Soruların Cevapları
Kalp Krizi İle İlgili Merak Edilen Tüm Soruların Cevapları

Kalp Krizi İle İlgili Merak Edilen Tüm Soruların Cevapları “Kalp krizi ülkemizde vede tüm dünyada 1 numaralı ölüm sebebi olup, erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle bu yüksek ölüm oranlarını azaltmak mümkün görünmektedir.”

Kalp krizi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulacaksınız.

Kalp krizi nedir?

Kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanması sonucu oluşan ve sıklıkla kendini şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı ile gösteren klinik durumdur.

Kalp krizi nelere yol açıyor?

Toplumda en önde gelen ölüm sebebidir. Ülkemizde tüm ölümlerin % 30′ undan sorumludur.

Kalp krizi geçiren hastaların % 20 si bir sağlık kuruluşuna başvurmadan kaybedilmektedir. Ayrıca etkin şekilde tedavi edilmeyen kalp krizleri, kalpte hasar oluşturarak kalp yetersizliği , ritim bozuklukları ve kapak hastalıklarına yol açmaktadır.

Bir hasta hayatında kaç kez kalp krizi geçirebiliyor?

Kalp krizi geçiren kişi ne yazıkkı sırasını başkasına devretmiyor. Kalp damar hastalığı ömür boyu devam eden bir hastalık olduğu için, kalp krizi geçiren hastada tekrar kriz geçirme riski daha yüksektir.

Hasta etkili bir tedavi almıyorsa, üçüncül, dördüncül krizler kaçınılmaz oluyor. Her krizde kalp daha çok hasar gördüğünden kalp yetersizliği ve ritim bozuklukları kaçınılmaz oluyor ve ölüm oranında belirgin artış oluyor.

Dünyada ve ülkemizde hangi sıklıkta görülüyor?

Genel olarak 40 yaşın üstündeki kişilerde daha sık görülmekte ve yaşla bu sıklık artmaktadır. Yinede son dönemde kalp krizi görülme yaşı gittikçe düşmektedir.

30 yaş altında görülen kalp krizleri şaşırtıcı bir olay olmaktan çıkmıştır. Genel olarak görülme sıklığı binde 2-4 aralığında değişmektedir.

Ölüm nedenleri arasında kaçıncı sıklıkta yer alıyor?

Dünya genelinde, kalp krizi ve koroner arter hastalıkları ölümün tek başına en sık nedenidir. Her yıl yedi milyondan fazla kişi KAH nedeniyle ölmektedir ve bu, tüm ölümlerin %12,8’sini oluştur­maktadır.

5 Avrupada her altı erkekten ve her yedi kadından biri miyokart enfarktüsü nedeniyle ölecektir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalıklardan ölüm oranı kime yerlerde %50 nin üzerindedir.

Ülkemizde ölüm nedenleri arasında 1. sırada yer alan kalp krizleri ve iskemik kalp hastalıkları % 30 oranla ülkemizdeki açık ara en sık ölüm sebebi olmaya devam ediyor.

Son yıllarda kalp krizi oranında ve buna bağlı ölüm oranlarında artış mı var ?

Kalp krizi görülme oranında bir artış söz konusu. Özellikle genç yaştakiler daha çok etkilenmeye başlıyor. Her şeyden önemlisi toplum olarak bu ölümlere genetik yapımız ve değişen yaşam şeklimiz sebep oluyor.

Hareketsiz bir yaşam sürdürüp egzersiz, spor yapmıyoruz. Dengeli beslenmiyoruz. Sigara içiyoruz. Önerilen tedavileri çoğunlukla aksatıyoruz. Bütün bunlar kalp kaynaklı ölümlerin artmasına sebep oluyor.

Ayrıca sağlık sektöründeki gelişmeye bağlı olarak, hastane ve doktorlara ulaşım kolaylaştığı için çoğu gizli kalmış kalp hastalığı tanısı rahatlıkla konulabiliyor. Bu da kalp krizi görülme sıklığında ek artışa yol açmakta.

Gençler arasında kalp ölümlerinin artmasının nedeni nedir?

İşsizlik veya yoğun iş temposu, sosyal statü, sigara, yanlış beslenme, stres gibi unsurlar çok etkili. Özellikle yoğun tempoyla çalışan genç işadamlarının kalp sağlığına dikkat etmeleri gerekir.

Kadınlarda mı daha ölümcül, erkeklerde mi? Neden?

Erkeklerin daha çok kalp krizi geçirmesigenetik, hormonal vede çevresel faktörlerin yol açtığı bir durum. Menapoz öncesi bir kadın kendinden 10 yaş genç bir erkekle kalp hastalığı açısından eşit riske sahiptir.

Menapoz sonrası kadınlardaki kalp hastalığı rsiki artmakla beraber hiçbir zaman erkeklerin sahip olduğu risk düzeyini geçmemektedir. Ancak yinede kalp krizi ve kalp hastalığı kadınlardaki en sık ölüm sebebi olmaya devam ediyor.

Kalp krizi hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Kadınlarda ve erkeklerde fark var mı?

Kalp krizinin temel belirtisi göğüste ağrı, baskı sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir.

Ağrı genellikle 20 dakikadan fazla sürer ve çeneye ve sol kola yayılabilir. İnanılanın aksine tek başına sol kolda uyuşmanın kalp krizini öngördürmedeki değeri düşüktür. Kalbin alt tarafını tutan krizlerde bulantı kusma, tansiyon ve ritim düşüklüğü görülebilir. Soğuk terleme yine göğüs ağrısına eşlik edebilir.

Baş dönmesi, baygınlık hali, solukluk, halsizlik eşlik eden diğer semptomlardır. Daha öncesinde kalp krizi geçirmiş hastalar; ilk krizdeki benzer şikayetleri yaşadıklarında, vakit kaybetmeden takip edildikleri merkeze başvurmalıdır.

Kadınlarda şikayetler net olmayabilir. Yüzeysel ve atipik şikayetlerle başvuran kadınlarda ayrıntılı bir değerlendirme kalp krizi tanısının atlanmasını önleyecektir.

Kalp krizinin gizli sinyalleri neler? Hangi grupta daha çok görülüyor?

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigaranın kalp hastalıklarına zemin hazırlayan temel etkenler olduğu konusunda da fikirbirliği mevcut.

Çoğu zaman hasta tarafından önemsenmeyen ve kalp krizi rsikinin artmış olduğu hastalık ve bulgular şu şekilde sıralanabilir.

– Horlama ile kendini göstren uyku apnesi hastalığı

– Böbrek hastalığı varlığı, böbrek taşı hastalığı

– Göbekten alınan kilo, ideal kilonun %20 sinden daha fazla kilolu olmak

– Sedef hastalığı, romatoit artrit gibi uzun süreli iltihabi ve romatizmal hastalıklar

-Trombosit bozukluğu ve kan fazlalığı ile giden kan hastalıkları

-Erkekte 55 kadında 65 yaş altında ortaya çıkmış genetik yatkınlık

-Kötü ağız hijyeni

-Kellik ve saçlarda erken beyazlama

-Uyuşturucu ve keyif verici madde alımı

-Yalnız yaşayan insanlar

-Bekarlık ve düzensiz yaşam

-Hareketsiz yaşam

-Sağlıksız ve düzensiz beslenme

– Aşırı evhamlı ve sürekli stres altındaki kişiler

– Depresyon

– Cinsel fonksiyon bozukluğu olan kişiler

Hiç belirtisiz de seyredebiliyor mu? Bu hangi grupta oluyor, neden?

Bazen kalp damar hastalıkları hiç belirti vermeyebilir. İlk belirti bir kalp krizi olabilir ve geçirilen krizle kişi hayatını kaybedebilir.

Bazı durumlarda ise kalp krizi geçirilir ve kişi hiç farkında olmaz. Daha sonra yapılan tetkiklerde tesadüfen rastlanılır. Bu son durum şeker hastalarında daha sıktır. Özellikle yaşlılarda ve ağrı eşiği yüksek kişilerdede bu durum sıktır.

Bu grup hastalığa toplumda gizli gelişen kalp hastalığı denmektedir ve kalp hastalığı mevcut kişilerde % 20 lik bir grubu oluştururlar.

Kalp krizi geçiren bir hastaya yaptığımız hatalar neler? Bunun yerine neler yapmalıyız?

Temel hatalar hastaneye geç başvurmak ve etkin tedavinin uygulanabileceği kardiyoloji merkezine geç ulaşımdır.

İstanbulda yapılan bir araştırmada, hastaların en erken tıp merkezi yada polikliniklere başvurduğu saptanırken, bu grup hastalar etkin tedavinin verilemediği merkezlere sıklıkla sevkedildiğinden, erken başvuruya rağmen tedaviden daha az fayda gördükleri gözlemlenmiştir.

Özellikle kusmayla ve başdönmesiyle seyreden kalp krizlerinde tansiyon sıklıkla düşük olduğundan, bu durumlarda dilaltı kesinlikle alınmamalıdır. Mümkünse kriz şüphesi olan kişi, refakatçi eşliğinde bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Kalp krizinde şikayetler ne kadar sürüyor? bu süre neden değişkenlik gösteriyor?

Kalp krizinde şikayetler tıkanan damara, damarın beslediği bölgeye, tıkanıklık yüzdesine göre değişiyor.

Tipik bir kalp krizinde ağrı şiddeti giderek artış gösterir ve sıklıkla 20 dk dan uzun sürer. 24 saat aralıksız devam eden aynı şiddetteki göğüs ağrısında kalp krizi olasılığı daha düşüktür ancak, kısmi tıkanan damar darlığına bağlı kalp krizinde ağrı şiddetinde değişikliklerle giden uzun süreli göğüs ağrısına yol açabilir.

Kalp krizi geçirdikten sonra, tekrar kriz geçirmek için en riskli süre nedir? Neden? Bu risk sonradan en aza iniyor mu?

Hastanede yatış evresinde ikincil kriz ihtimali yüksektir ve risk 1 yıl boyunca devam eder ve 1 yıl sonrası hastalık ortalaması seviyesine döner. İlk 6 ay içerisinde ikincil bir kriz geçiren hastaların yaklaşık %12’si kaybedilmektedir.

Kalp krizinde, hastanın hayatının kurtulması açısından en önemli süre nedir? Hasta bu sürede yetişirse, neler uygulanıyor? Hızlı müdahale neyi önlüyor?

Kalp krizi zamanında ve etkili müdahale yapıldığında rahatlıkla atlatılabilecek bir durumdur. Özellikle ilk 2 saat içinde yapılan müdahalelerde kalpte oluşabilecek hasar minimale inmektedir.

Kalp krizine etkili müdahale yapılmadığında hastalar ya kriz döneminde kaybedilmekte, yada krizin oluşturduğu kalp yetersizliği sürecinde yaşam beklentileri azalmaktadır. Bu nedenle kalp krizi geçirdiği düşünülen hastaların en kısa sürede etkili tedavinin yapıldığı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. İlk 2 saat içinde yapılacak balon stent işlemi ile kalpte oluşan hasar minimal olmaktadır.

İlk 12 saat süresinde yapılan balon-stent işleminden hasta belirgin fayda görürken bu saatten sonra yapılacak işlemin sağlayacağı fayda minimal düzeye düşmektedir.

Tedavideki gecikme, nelere mal oluyor?

Kalp krizi tedavisinde zaman çok kıymetlidir. Kalp dokusu karaciğer gibi kendini yenileyen bir organ olmadığından, kriz sonrası oluşan hasar kalıcı olmakta ve hastalarda kalp yetersizliği gelişmektedir.

Özellikle ilk 2 saat krizin hasarsız atlatılması açısından altın kadar kıymetlidir. Hastaya sağlanacak fayda 6. saat sonrası belirgin azalmakta ve 12. saat sonrasında minimale inmektedir.kalp yetersizliği gelişmektedir.

Kalp krizinde ne tür bir tedavi izleniyor? Kalp Krizi Anında Ne Yapılmalı?

Kalp krizini düşündürecek şikayetleri olan bir kişi en yakın sağlık kurluşuna başvurmalıdır.

Şikayetleri ciddi ve hareket edemeyecek durumda ise yatay pozisyonda uzanmalı, mümkünse bir aspirin çiğneyip yutmalı, kalp hastalığı için tedavi alıyorsa dilaltı almalı ve sağlık kuruluşuna nakil için yakınlarından veya 112 den yardım istemelidir.

Kalp Krizi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bir kardiyoloji merkezinde, koroner yoğun bakım şartlarında tedavi yapılmalıdır.

Hastanın başvuru zamanı ve geçirilen kalp krizinin tipine göre tedavi şekli değişebilir.

Hastaneye erken başvurmak tedaviye daha iyi cevap alınmasını sağlar.

Standard ilaç tedavisi yanında; koroner anjiografi sonrası PTCA+stent, trombolitik tedavi denilen pıhtı eritici spesifik ilaç tedavisi ve gerekirse acil ameliyat uygulanan tedavi yöntemleridir.Tedavide başarı oranı %80 nin üstündedir.

Kalp krizine neden olan riskler neler?

Değiştirilemeyecek risk faktörleri:

 • Yaşın ileri olması ;Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonrası) dönemde olmak . Kalp krizinden kaybedilen hastaların % 80’i 65 yaş üzeri kesimden oluşmaktadır.
 • Cinsiyet ;Kalp krizi daha çok erkeklerde görülür.
 • Kalıtım ; Ailede bu hastalığın bulunması ciddi bir risk faktörüdür. Birinci derecede akrabalar içinde erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaş altında kalp krizi gözlenmesi risk faktörü oluşturmaktadır. Özellikle 40 yaş altında gözlenen kalp krizleri, aile bireylerini ciddi biçimde risk altına sokmaktadır.

Değiştirilebilir (önlenebilir) risk faktörleri:

 • Sigara kullanımı : Kalp krizi riskini 2-4 kat arttırmaktadır.
 • Hipertansiyon; Kan basıncının ( 140 / 90 mmHg’dan ) yüksek olması kalp krizi yanında böbrek hastalığı ve felç oluşum riskini arttırmaktadır.
 • Diyabet ; Şeker hastalığı kalp hastalığı varlığı ile eşdeğer kabul edilmektedir. Diyabet hastalarında damar hastalığı oluşumunu taramak için boyun ultrasonu faydalıdır.
 • Stres , öfkeli ve evhamlı kişilik, yalnız yaşamak, depresyon
 • Yüksek kolesterol değerleri: Kötü kolesterol LDL nin 190 mg/dl ve yağ miktarı trigliserit seviyesinin 300 mg/dl üzerinde olması. İyi kolesterol HDL düzeyinin 40 mg/dL ’den düşük olması
 • Diğerleri : Böbrek hastalıkları,felç geçirmiş hastalar, şişmanlık-ideal kilonun %20 üzerinde olmak, göbeklilik- bel çevresinin erkeklerde 102 cm ve kadınlarda 94 cm den büyük olması, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı alkol ve kahve tüketimi, kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması, kadınlar için doğum kontrol hapı kullanımı
Kalp krizinden korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?

Özellikle ana risk faktörlerinden olan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara ile mücadelede kalp krizi riskinde % 40’a varan düşüş sağlanabilmektedir.

Diğer risk faktörleriyle mücadelede eklendiğinde kazanç %60 lara çıkmaktadır. Yukarıda saydığımız risk faktörlerini en aza indirmek bizi kalp krizinden o miktarda uzaklaştıracaktır. Hipertansiyon ve şeker hastalığı gelişimi önlenemese dahi bu hastalıkların tedaviyle kontolü mümkündür.

Sigara, alkol mümkün olduğu kadar azaltılmalı veya kesilmelidir.Değiştirilebilir faktörler içinde önlenmesi zor olan faktörlerden biride strestir. Kişinin kendi iradesi, çevre ve ailesinin yardımı, gerekirse psikiyatrist ve psikologların tedavisi ile stres yenilebilir. Sürekli stres  altında kalan kişiler öncelikle stresin nedenlerini düşünmeli, bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı veya bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.

Bir çeşit kan yağı olan kolesterol düzeyinin azaltılması ve kolesterolün bir alt ünitesi olan HDL-Kolesterol düzeyinin artırılması diyet, egzersiz ve gerekirse ilaçlarla sağlanabilir. Şişmanlık da önemli bir risk faktörüdür.

Zayıflamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir : Diyet, düzenli spor ve egzersiz, akupunktur, bitki çayları, (hekim gerekli görürse) ilaç tedavisi ve aşırı derecede kilolular için cerrahi tedavi (ameliyat).

Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kiloların yavaş yavaş ve uzun zamanda verilmesidir; unutulmamalıdır ki hızlı verilen kilolar yine hızlı bir şekilde yerine gelebilir.

Hareketsiz (sedanter) yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı; örneğin yakın mesafeler için araba kullanmamalı, asansör yerine merdivenleri tercih etmeli, hergün düzenli yürüyüşler ve egzersizler yapmalıdır. Yalnız sporu yaşımıza ve bünyemize göre yapmalı, vücuda aşırı yüklenmemelidir.

Bu yazı ile ilişkili programı youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Sağlıkla ilgili diğer yazılarıma gözatın

Kalp Sağlığı ilgili videolarıma youtube kanalımdan ulaşabilirsiniz.

197 YORUMLAR

 1. Merhaba hocam; babam 12 gün önce kalp krizi geçirdi sağlık kabini önünde hemen müdahale ettiklerini söylüyorlar ve hemen ardından ambulans gelip hastaneye kaldırıldıgı söyleniyor yaklaşık 30 dk kalp masajından sonra anjiyo oldu ve ana 2 damar açıldı koroner yogun bakımda takibi sonrası kalp ve tansiyon degerleri iyi ye gitti tabi kalp hasar görmüş o yüzden kalp destekleyici ilaçlara devam ediliyor 4 gün önce de reanimasyon yogun bakıma alındı atak geçirdiği için bir gün daha uyuttular ödem azalınca 3 gündür uyutmadıklarını söylediler ağrılı uyaranları hissediyormuş gözlerini açıp kapatıyor ama tam uyanıklık olmuyormuş. sizce uyanma süresi hastaya göre değişiyor mu? bize bilgi verirseniz çok mutlu olurum.. Şimdiden çok teşekkürler..

  • Kalp masajı uygulanan hastalarda uyanma süreci değişkenlik gösterir. Nörolojik hasar oluşabilir.

 2. Hocam merhaba , ben 45 yaşımdayım 20 gün önce kalp krizi geçirdim , ana damar %99 tıkalı ve stent takıldı . Ben doğuştan aritmi hastasıyım 15 yıl önce 4 defa ablasyon yapıldı ve uzun zamandır PAT nöbetim olmuyordu ancak , krizden bu yana gün içinde belki yüzlerce PAT geçiriyorum , süresi saniyeler şimdilik , ve çok yorgunum , markete gitmek bile beni mahvediyor , göğüs ,şah damarı ve kola yayıılan ağrı devam ediyor ara ara da olsa , ne yapmalıyım , normal bir süreçmi bu ? Şimdiden teşekkür ederim

  • Kalp krizi sonrası aritmi atakları sıklaşabilir. tedavi gözden geçirilebilir.

 3. Merhabalar
  Hocam babam 47 yaşında kalp krizi geçirdi ve anjiyo oldu. babam 35 yıldır agır bir işte gece gündüz çalışıyor kriz sonrası 20 gün istirat etti ama halsizliği hala geçmedi .bu halsizliğin sebebi kriz mi yoksa bi anda çalışmayı kesmesi mi. cevap verirseniz çok mutlu olurum

 4. Selamın aleyküm hocam 2 gün önce babam evde kalp krizi geçirdi kalbi durdu ambulans geldi 10 dakika sonra şok la elle müdahile ile kalbi çalıştı suanda hastanede 2 damar tıkanmış birini açtılar ordan kan gitmeye başlamış bide entübü yapmışlar pazartesi uyandıracaz dediler iğne falan batırıyorlarmış tepki veriyormuş sizde iyi olurmu babam hocam allah razı oldun şimdiden

 5. Merhaba eşim 26 yaşında kalp krizi geçirdi ailesinde kalp hastalığı geçmişi ve genetik kolesterol var. 1 yıl oldu krizi atlatalı şuan 5 adet stent var damarlarında. Dün eşimle sohbet ederken bana benim 5,6 yıl ömrüm anca vardır kalbim %40 çalışıyor daha fazla yaşamam dedi ve gerçekten çok üzüldüm. Ona artık tıbbın çok ilerlediğini böyle şeyleri düşünmemesi gerektiğini olumlu olmasını söyledim ama içim parçalandı. Yaşı henüz çok genç 2 gündür sürekli araştırıyorum ama hiçbieşey bulamadım. Vakit gelince hepimiz birgün Ölüceğiz biliyorum ama eşimin düşüncesini değiştirmek istiyorum. Lütfen yardımcı olun kalbi şuan %40 çalışıyor sadece anjiyo oldu ve krize neden olan damar ve tıkalı diğer 2 damar açıldı 5,6 yıl ömür biçmek doğrumudur. 😔

 6. Merhaba
  Babam dün 2.kez kalp krizi geçirdi,daha önce stent takılan damar tekrar tıkanmış ve yeniden stent takılmış. 61 yaşında ve biz bundan sonrası için çok korkuyoruz.Tekrarlama durumunda hayati tehlike söz konusu olur mu?

  • Etkili bir ilaç tedavisi, yaşam tarzının sağlıklı hale getirilmesi ve yakın takip ile yeni krizin önüne geçilebilir.

 7. merhaba…Abim kalp krizi gecirmis.biraz gec kalinmis.mudahalede bir damarina stend takilirken ayni anda ikinci kalp krizi gecirmis …iki damarda stent takili ve bir ana damar da tamamen tikanmis.ama mudahale edemiyorlarmis.Su an %20 caliyor ve nefes sikintisi yasiyormus.cok xorlaniyormus.Bu yuzden uyutup arada uyandiriyorlarmis.kalbi zorlanmasin diye.Yurt disinda ve sadece bize verilen bilgilerle yetiniyoruz.Acaba tedavisi uzun sure olur mu yada herhangi bir sikinti olur mu..hayati risk ne kadar olur

  • Kalp krizine bağlı ciddi bir kalp yetersizliği oluşmuş. Risk oldukça yüksek maalesef…

 8. Merhaba hocam annem 3.5 hafta önce 3 damar tıkanıklığı sebebiyle by-pass ameliyatı oldu bu süreç sonrası değişen damarlardan biririnin tıkanması sebebiyle ani kalp krizi geçirdi elektroşokla tekrar kalbi çalıştırıldı akşama da stent takıldı şimdi eve çıktı hemen müdahale edildiği için her hangi bir olumsuz durum oluşmamış ama by-pass ameliyatı sonrasından daha kötü durumda çok ağrıları var bu ağrılar geçer mi? Tekrar kalp krizi yaşama durumu tabi daha yüksek biliyorum yazdığınız şeylerden anlaşılıyor ama annemde bizde sürekli tedirgin bir şekilde yaşıyoruz.

  • Hasta açısından talihsiz bir durum olmuş. İlaç tedavisinin iyi ayarlanması gerekir.

 9. Hocam merhaba annem 6 ay önce kalp krizi geçirdi stent takıldı ve bir kaç gün önce ilk kalp krizi belirtilerinin aynısını bir tık hafifiydi doktora götürdük kalp damarlarında bı sıkıntı çıkmadı ama ikinci kalp krizi neden olmuş olabilir muayene de atlanilan bişey varmidir ve 3. Kalp krizi riski nedir lütfen cevap yazin ☹️

  • Kalp hastalığı olan kişilerin kriz geçirme riski normal topluma oranla daha yüksektir.

 10. Hocam merhaba cevap verirseniz çok sevinirim. 20 yaşındayım 3. hamileliğimi yaşıyorum şuan. doğuma 2 ayım kaldı. Panik atak ve anksiyete var bende. hamileliğimde başladı. 4 aydır tekrar eden göğüs sol kol ağrılarım oluyor 1 ay içinde 4 ayrı kardiyoloji doktoruna gittim damarlarımın temiz olduğunu bu durumda kalp krizi geçirmemin imkansız olduğunu söylediler bana. ara ara taşikardim oluyor. onun içinde beloc 50mg verdiler. benim size sorum kalp damarları temiz olduğu müddetçe kriz geçirmezsin dedikleri doğrumu ? kalp damarı biranda daralıp tıkanırmı ? Şimdiden teşekkürler.

  • Gebelik sürecinde göğüs ağrıları, nefes darlığı ve çarpıntı atakları sık izlenir. Verilen tedavi yeterli olacaktır.

 11. Merhabalar kayinnpederim prostatgan biyopsi oldu enfeksiyon kapti hastanede 2 hafta hastanede yattiktan sonra iyilestigimizi soylediler 5 gun evde kaldiktan sonra 2 gun once evde solunum yetmezligi yasadi ambulans cagirdik hastaneye gidilecekken ambulansta kalp krizi gecirmis hemen mudahale yapilmis hastaneye geldiklerinde 2 ci kez kalp krizi gecirmis ve tekrar duran kalbi calistirmislar.daha sonrasinda hastamiz yogun bakima alindi 1 hafta uyutacaklarini soylediler daha sonrasinda uyandirmaya calisacagiz 3 4 gun bile surebilir bu durum dediler.tansiyonu bazen yukseliyor bazen dusuyormus su an solunum cihazina bagli daha sonraki surecte bizi ne bekliyor bilmiyoruz hayati riski var mi tekrar bir kalp krizi gecirir mi acaba beyin hasari sizce ne derecededir yatdimci olursaniz aydinlatirsaniz sevinirim

 12. Selamun Aleyküm Hocam 2 sene önce kriz gecirdim ilk stent takildi 2 sene 9 gün sonrasın da yine kriz gecirdim stent takildi ve 1 damarin daha müdahale gerektirdigi 100/70 tikali oldugu söylendi baska dk kontrolü sonucun da 70 tikali olan damarim 2 sene önce gecirdigim stent takilan damarim stentin üst kisminda 70 daralma olmus cok skr o da acildi şu an araba kullanmıyorum yürüyüş yaparak işe gidiyorum tabi sigarayi da biraktim yanlız tek sikintim gögsüm de ara ara sikisma oluyor ic hastalıkları uzmanı ve gittigim doktor piskiyatr tavsiye etti sizce dogrumudur gögsüm deki sıkışma siskiyatr la cözülürmü selam ve saygılar

  • Hocam ben 56 yaşındayım 3ayda kalp kırızı gecirim 3 damar tıkalıymiş birini acdılar öbur ikisin de altıncı ayda acdılar stat atılar ve o gunden bugune bogazımda yanma hiç gitmedi birde bende bacaklar ve ayaklarda uşume olusıyor corapsız yatamıyorum eger yatarsam sabaha gadar başımda ter leme oluyor sabaha kadar yastık ıslanıyor anjudan sonrada dizlerde başladı uşume yata yatımıydım donuyor

  • Etkin bir şekilde müdahale yapılmışsa oluşabilecek nörolojik hasar en aza inecektir.

 13. Hocam merhabalar annem bu sabah göğüs ve sırt ağrısıyla uyandı. Daha önceden de olmustu ve kardiyoloji bölümüne götürdüğümüzde herhangi bir sorun çıkmamıştı. Akşamında çok şiddetli bir ağrı yaşamaya başladı hem göğsü hem de sırtı çok ağrıyordu aynı zamanda da arafa nefes alamadıgini söyledi. Bu durum 10 dakika kadar sürdükten sonra kendine geldi suan bir sorun yok ama çok korkuyorum. Kalp krizi olma ihtimali var mıdır? (54 yasında)

 14. Hocam merhabalar annem bu sabah göğüs ve sırt ağrısıyla uyandı. Daha önceden de olmustu ve kardiyoloji bölümüne götürdüğümüzde herhangi bir sorun çıkmamıştı. Akşamında çok şiddetli bir ağrı yaşamaya başladı hem göğsü hem de sırtı çok ağrıyordu aynı zamanda da arafa nefes alamadıgini söyledi. Bu durum 10 dakika kadar sürdükten sonra kendine geldi suan bir sorun yok ama çok korkuyorum. Kalp krizi olma ihtimali var mıdır? (54 yasında)

 15. Hocam iyi akşamlar annem troid kanseri (4.evre 63 yaşında ) 2 tane ameliyat geçirdi 20 gün arayla ilk ameliyattan sonra herşey normaldi ikinci ameliyattan bir hafta sonra ciddi solunum yetmezliği oldu yoğun bakıma aldılar iki gün yapay solunum cihazıyla orda kaldı iki gün sonra kalp krizi geçirdi 35 dakika sonra geri döndürmüşler 10 gündür bilinci kapalı yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta nasıl kalp krizi geçirebiliyor? Birde uyanma İhtimali ne kadar? Teşekkürler

  • Hastanız ciddi bir kalp krizi geçirmiş görünüyor. Risk yüksek olup, takip eden hekim daha ayrıntılı bilgi verecektir.

 16. Hocam babam kalp krizi geçirdi 2ana damarına stent takıldı durumunun iyi olduğunu söylüyorlar…ilaçlarını kullanmaya başladı tekrar kriz geçirir mi çok korkuyorum

  • Damar hastalığı olanlarda tekrar kriz geçirme şansı daha fazladır. Sağlıklı yaşam şekli ve ilaçlarla bu risk en aza inecektir.

 17. Hocam merhaba annem 3 kez anjio olmuştu ilk anjiosunda yuzde 40 ikincisinde yuzde 40 daralma mevcuttu 3. Sunde anjiosu temiz cikti fakat kapakcik yetmezlikleri mevcuttu. Bugun kontrol amacli gittik son anjiosu olali tam 1 sene oldu ve bugun ogrendikki yaklaşık 6 ay önce kalp krizi gecirmis ve ekg sinde tespit edildi. Belok adalat ve ayra gibi ilaclari mevcut bir daha gecirme riski nedir ? Ayrica diyabet hastasi glifor kullaniyor. Simdiden teşekkür ederim iyi gunler.

  • Orta derecede darlık mevcut damarlarda kalp krizi riski mevcuttur ve ilaç tedavisi gerekir.

 18. Selamun Aleykum Hocam Babam 43
  Yasinda Gecen Hafta kalp Lrizi gecirdi Dr. Siyami Ersek Hastanesinde Anjio Oldu Ömür Boyu Kullanacagi iki ilac Vermisler Bidaha Kalp Krizi Gecirme Riski Varmı

  • Damar hastalığı olan kişilerin tekrar kriz geçirme riski vardır. Düzenli kontrol faydalı olur.

 19. Hocam merhaba bende size birşey danışmak istiyorm kayınvalidem 3 gün önce rahatsızlandı akşam acile götürdü eşim kan tahlili ve eko çekilmiş ekoda birşey yok demiş doktor kardiyologa git kalp kirizi geçirmişssin demiş kalp kırizi geçirdiyse hemen acil giymeai gerekmezmi yani git bi kardiyoloji ye bakıl mı denir kap kırizi geçirmiş diyor

  • Hocam iyi günler babamın çene boyun ve kollarında şiddetli ağrı sızı oluyordu babam doktora gittiginde tahlil yapmadan enfeksiyon denip ilaç ve enjeksiyon verildi ve babamın enfeksiyon değil kalp krizi geçirdiğini 3 gün sonrasında öğrendik kanında I troponin 14 bin seviyesinde çıkmış kalp kası hücreleri %kaç hasar görmüştür 3 damarı tıkalı olduğu ve stent takıldığı söylendi babam sigara içiyor bide kanında glukoz akş 331 çıkmış 2. Ölçümde düşük çıkmış kalp krizine bağlı glukoz yükselmesi olabilir mi teşekkürler.

 20. Hocam merhaba, hastamiz kalp krizi sikayetiyle acile geldi. Acilde 5 kez kalbi durdu, hayata döndürüldü. 14 Saattir yogin bakimda ve stabil degil. Hastanenin kardiolojisi de yok, kardioloji olsa bile mudehale edilemezmis. Kan sekeri 500. Beklemedeyiz. Ne yapmamiz gereklidir? Yaşı 75 ve erkek.
  Acildir. Tsk.

  • Hastanın riski oldukça yüksek. Hastanın kardiyolojik açıdan değerlendirilebileceği merkeze sevki faydalı olabilir.

  • Kalp krizi sonrası uykusuzluk sıkıntıları sık izlenir. Düzenli ve kaliteli uyku kalp ve damar sağlığını olumlu etkiler. Uyku ile ilgili yazımızı yakında yayınlayacağız.

 21. Hocam yardimci olur musunuz annem 8 sene once bypass oldu 3 damar değişti, seker hastası insülin kullaniyor, cuma gunu aniden cok şiddetli nefes darlığı yaşıyor acile gidiyor orda oksijen verip pazartesi universireye git deyip taburcu ediyorlar eve dönünce nefes darlığı daha siddetli tekrar ediyor gadtaneye gidiyor bu sefer yogun bakima aldilar kalp krizi geçirdiğini soylediler ertesi gun anjiyo yapildi 2 damari görüntüleyebilmisler ve o damarlar acikmis 3. Damari bulamadilar 2 gun sonra tekrar anjiyo yapacaklar, kapakcıkta sorun var dediler annemin yasama sansi çokmu düşük kendi damarlari tamamen tikali 2 bypadli damardan besleniyor kalp 3 de tikali olabilir dendi

  • Risk konusunu takip eden hekim net söyleyebilir. Tıkalı damara uygunsa balon stent ile müdahale yapılabilir.

 22. hocam merhaba
  Benim babam yaklaşık bir 10 yıl önce kalp krizi gecirdi ve hissetmedi. Uzun zaman sonra da şeker testleri yapılırken tüm vücut kontrollerinde ortaya çıkmıştı . 30.12.2017 tarihide yeniden bir kriz geçirdi ve yine hissetmedi . Hastaneye şekeri 500 olarak gitmişti zaten sebebi yani şeker yüksekliğiydi.Şu an kalbinden anjiyo oldu ve iki tane stent takıldı.Hocam bu ağrısız hissetmeden olan kalp krizleri tehlikeli mi?Bir de bundan sonra ne yapmalı?İşi gereği hep araba sürüyor ve yakın zamanda da 5 saatlik bir uçuş yapması gerekecek Ardahan ‘a. Sağlıklı olur mu? Durumu hakkında endişeleniyoruz. Lütfen acil bir cevap yazabilir misiniz?

  • Kontrolsüz şeker kalp hastalığını ilerleten ana etkenlerden biridir. Etkili tedavi ve düzenli kontrol önem arzeder.

 23. 15 yaşında arkadaşım handan kalp krizi geçirdi 1 haftadır yoğunbakımda risk hala var bugün gözünü açmış bir gözü kan doluymuş bantlamışlar gözünü ve ayaklarını çekmiş kendine doğru ve durup dururken kalp krizi geçirdi sebebini bilmiyoruz ama gözünü açmasına rağmen bilinci hâlâ kapalıymış bu nasıl oluyo

  • Gençlerde geçirilen kalp krizileri çoğunlukla ritim bozukluğu ile ilişkilidir. Takip eden hekim net bilgiyi verecektir.

 24. Hocam çok sevdiğim bi abi 6 gün önce kalp krizi geçirdi şokla geri geldi anjiyo yapıldı.ciğerlerine hortumdan dolayı yemek dolduğu söylendi şuan biraz temizlenmiş.ama hala uyuyor çok az bir gözlerinde kıpırdama ve elinde kıpırdama oldu.uyanma şansı varmı lütfen bilgilendirin

  • Kalp masajı yapılan ve şok verilen hastalarda risk yüksektir. Süre uzadıkca uyanma şansı azalacaktır.

 25. Hocam yaşım 40 yirmi gün önce korener arter hastalığı (Akut Anterior mi teshişi kondu damarda % 100 tıkanma var deiler ve bir sitent takıldı doktorum kalbimin % 15lik bölümünün zarar gördüğünü söyledi ve ikinci kırizin benim için iyi olmacağınıda söyledi piskolejim o günden beri iydeyil sizce çokmu kötü hocam

 26. Hocam ben 16kasımda kalp kırizi geçirdim ana atardamardaymış doktorum iyiyegittimi sölüyo ama kalbimin % 15lik bölümü hasar görmüş neyapmalıyım sizce yaşım 40 iyi günler

 27. Hocam babam 2 kez kalp krizi geçirdi ama damarlarda tıkanıklık çıkmadı. Kalbi de temiz çıktı. İlaç olarak Sadece asprin verdiler. Tıkanıklık olmadığında bu kalp krizi demek değil midir?

  • Yüksek tansiyon yada kan akımındaki yavaşlıkta küçük kalp krizlerini tetikleyebilir.

 28. Hocam babamı kalp krizinden kaybettik. Kulakları ve dudakları moralmıs ve burnundan asırı derece kan gelmişti bu sizce normal bişey mi yoksa hastanede tam bakılamadı mı cevaplarsanız sevinirim…

  • Kalp krizinden kaybedilen hastalarda bu tür bulgulara rastlanabilir. Başınız sağolsun.

 29. Hocam 20 ekim gecesi kalp krizi gecirdim ana arterdeki damar %100 tikaliymis anjio ile acip stend takildi ne yazikki suan geceleri korkuyorum.Aldigim nefes yetmiyor gibk ara sira oluyor.Şuanda bende kalp yetmezligimi basladi.Ayrica psikiyatriye gitmem gerekirmi panik yapiyorum artik

 30. Hocam 28 yaşında kardeşim geçen sene psikatriye gitmiş doktorda kalp doktoruna yönlendirmiş elektro ve koşu bandı çekildikten sonra 1 kere kalp krizi geçirmişsin demiş psikiyatri ve kalp doktoru beraber dideral simbalta ve trenkabuskas vermiş ve bize bu rahatsızlığını yeni söyledi babamla pek anlaşamıyorlar ve yıllar önce aşk acısı da yaşadı yani stresten kaynaklı biz buna kalp krizi diyebilirmiyiz kalp hastası diyebilirmiyiz tekrar olma şansı varmı bu degerler nasil okunuyor kalp ritm sayisi belli bir seviye gelince mi kalp krizi deniyor nabiz düşüyor yada çıkıyor kalp atisi düşük yada yuksek ciktida kalp krizi mi deniyor buna cok korkuyorum

  • Kalp krizi bulguları eko ile daha net gözlenebilir. ekg tek başına yanıltıcı olur.

 31. Hocam ben 6 gün önce kalp krizi geçirdim anjiyo  oldum stent takildi yasim34. Geceleri uyuyamıyorum korkuyorum her an kriz geçircekmişim gibi geliyor ilaçlarımı kullaniyorum dikkat ediyorum sigarayı bıraktım merak ettiğim damarım açıldı bu durumda tekrar kriz geçirmem mümkün müdür risk altındamiyim. teşekkürler

  • Stent takılan hastalarda ilk sene stentin tekrar tıkanma riski göreceli olarak daha fazladır. İlaçları düzenli kullandığınız sürece, sağlıklı yaşam kurallarınıda uygularsanız risk düşecektir.

 32. Hocam ben 37 yasındayım kalp kırızı gecirdim anju oldum 10 gun sonra konrole gittim sonuclarin ıyı oldugunu soyledıler ama kalbıme arada bır agrı gelıyor 3 .5 dakıka suruyor vede sıklasmaya basladı nedendır hocom

  • Stent işlemi sonrası özellikle ilk ay gelip geçici ağrılar gözlenebilir. uzun süreli ve şiddetli ağrılarda kontrol gerekir.

  • Şok durumundaki hastalarda beyin ile ilgili sıkıntı ve koma hali varsa süreç uzayabilir. Süre uzadıkça uyanma şansı azalacaktır.

 33. Merhaba hocam. Annemin kalp yetmezsizliği var. %20 çalışıyor. Kalp krizi geçirdi 6 gündür hastanedeyiz, günde 3 defa kalbi duruyor, şokladıktan sonra tekrar çalışıyor. Bu kalp durmanın sebebi ne olmalı? Şu anki pozisyonda vücüt anjiyo müsait olamadığı için yapamıyorlar. Bu durum bizi nasıl izler.

  • İleri kalp yetersizliği ve damar hastalıklarında ritim bozuklukları izlenebilir. İlaç tedavisi, anjio, yeterli olmasa kalp pili tedavi seçenekleridir.

  • Kriz sonrası süre geçtikçe risk azalır. Elbette sağlıklı yaşam koşullarını yerine getirmeli ve ilaçlarını düzenli kullanmalı.

 34. Hocam ben bundan 18 ay evvel bir kalp krizi geçirdim 2 saat içinde anjiyo alındımsten takıldı doktorum gerekli ilaçları verdi ilaçlarımı şuan kullanıyorum yalnız ben geçen ay doktora gittim doktorun bana dediğine göre kalp yüzdesi 37mış kalp yetmezliği başlangıcıymış yalnız ben 1:30 sene bir sigara içiyordum şimdi kullanmıyorum alkol kullanmıyorum evet 82 kg’dan şuan 100kg oldum Bu ne sadece benim göbeğim benim kilolu olduğumu gösteriyor kalp yetmezliğine önlemek için neler yapmalıyım hangi ilaçları kullanmadım hocam ilginize şimdiden teşekkür ederim çok sağ olun

  • Kalp yetersizliğinde ideal kiloda kalma ve düzenli egzersiz çok önemlidir. İlaçların düzenli kullanılması ve takip şikayetlerinizi azaltacaktır.

 35. hocam merhaba amcam 5 gün önce kalp krizi geçirdi hastaneye 15 dakkada hastaneye gelmiş kalbi hastanede durmuş vaziyetteymiş tekrar çalıştırmışlar 2 gün soguk ilaç verip uyutmuşlar şimdi sıcak ilaç verip kendi kendine uyunmasını bekliyolarmış 3.gündür ilaç alıyor ne zaman uyanır.

  • Bu tür hastalarda makineye bağlı olduğu süre uzadıkça risk artar. En net bilgiyi takip eden hekim verecektir.

 36. Hocam merhab yas 1o dun karsiyolojiye gittim ekg falan cekildi muayene etti carpinti oldugunu soyledi kan testi yapti bi sorun yok carpinti var sadece psikolojik dedi bi sakinlestirici hap verdi ama kullanmak istemiyorum kendiliginden gecmezmi yada kalpe zarar verir mi

 37. Hocam merhaba yaklaşık 1 yıldır aşırı nefes darlığı, karın aynı anda şiddettli sırt ağrıları çekiyorum. Bunaltı ve ateş ile birlikte. Bazen aşırı kas yorgunluğum oluyor kalp le ilgili midir?(1 yılda 15 kilaya yakın kilo kaybım oldu. herhangi birşey yapmadığım halde)

 38. Merhaba hocam 19 yasindayim gogsumun alt tarafinda agrilar olusuyor hareket edincede oluyo ara ara bundan 2 ay once gittim acilde ekg ve troponin testi yapildi hic bi sorun yok dediler ama sikayetler hala devam ediyor bidaha gitmeme gerek var mi kalple ilgili bisey cikar mi

 39. Hocam annem 1 ay once kalp krizi gecirdi kalp yetmezligi orani yuzde 35 eko raporunda sonuç ileri trikuspit yetersizlik, orta mitral yetersizligi ,membranöz vsd ,pulmoner hipertansiyon, biatrial dilatasyon, lv sistolik disfonksiyonu, lv segmenter duvar hareket kusuru yaziyor. Durum cok mu kotu hic duzelme şansı yok mu. Hayat suresinden endise ediyorum

  • Kalp yetersizliği yanında doğuştan gelen kalp deliğinden bahsediliyor. İyi bir tedavi ve takip gerektirir.

 40. Hocam merhaba gogsume ara ara agrilar giriyo ve ekg ve troponin testi yapildi hic bir sorun yok uzerinden 1 ay gecti yine ufak ufak agri giriyo 1 ayda kalple ilgili bisey cikma ihtimali varmi

 41. hocam oncelıkle meraba 🙂 yaşım 16 cınsıyetım kız benım sol gogsumun altına sancı agrı fılan gırıyor bu kalp sancıları öncedende oluyordu ama bu 1 aya yaklaşık kolumada agrılar gırdı bundan 1 hafta öncesi akşamleyin sol göğsümün altına yanı kalbime yıne sanlar gırıyordu ve sol kolum agrıyordu çok bızde o akşam kalp ve damar hastanesıne gıttık bı bakalım dedıler EKG VE EKO filan cektıler bışey olmadııgnı soyledıler fakat eversıgun dun ve bugun sol kolumun bılek tarafı cok sızlıyor ve agrıyor değişik ve kalbımede ara ara sancılar gırıyor korkuyorum kalp krizi geciricem diye ekg ve eko cekılmesıne ragmöan yınede cok korkuyorum krız gecıırcem dıye cok korkuyorum yardım edın ve lutfen cevap versın cok kotuyum 🙁 sımdıden tesekkur ederım 🙂

  • Sonuçlarınız normal çıkmışsa endişeyi bir tarafa bırakmak lazım. Gezici kas ağrılarına kaygı ve panik eşlik ediyor gibi görünüyor

 42. Merhaba hocam 26 yaşındayım 3 gündür sürekli kalbim aıkışıyor aşırı terleme oluyo vücuduma sanki iğneler batıyor kalbime bıçak saplanıyor sankı ve çarpıntım oluyor yarım saat sürüp geçiyor ve bu gün içerisinde 3, 4 defa oluyor ama sürekli de hafif bi ağrı devam ediyor göğsüm de. Acile gittim Ekg ve kan tahlili yapıldı sonuçlar temiz çıktı ama benim ağrılarım sürekli devam ediyor inanın dayanamıyorum bu acıya. Bu arada miğdemde gastrit ve reflü var Birde oruç tutuyorum bunlarla alakalı olabilir mi ? Yoksa sorunum kalple alakalımı kardiyoloji ye gitmeliyim farklı bir muayene için ? Teşekkürler

 43. Merhaba hocam benim 3 gündür sol göğsümde sırtımda bazen boyun ve karın bölgemde ama genellikle gün içinde bazen çok şiddetli ama sürekli olan kalp ağrım var kalp krizi korkusuyla acile gittim ekg ve kan tahlili yapıldı sonuçlar temiz ama ben ağrılara dayanamayacak haldeyim bir kramp giriyor kalbime terleme başlıyor sanki kalbime ve vücuduma iğneler saplanıyor yarım saat belkide daha fazla sürüyor sizce ne olabilir ? Miğdemde reflü var gastrit var oruç da tutuyorum bununla alakalı olabilir mi ? Teşekkürler

  • Şiddetli hareketle artan ağrılar çoğunlukla kas kaynaklıdır. Kardiyoloji muayenesi normal ise ilk planda dahiliyeye başvuru faydalı olacaktır.

  • bu gün muayene oldum sayın hocam hafif mitral yetersizliği varmış kalbimde ve norma sol ventrikül sistolik fonksiyonu yazıyor sonucumda. Dahiliyeye yönlendirildim orda da doktok kaburga sinirlerinin iltihaplanması tehşisi koydu.

 44. Dayım 8 gün önce kriz şüphesiyle kendi ayaklarıyla hastaneye gitmiş acil ameliyata alındı bypass olmuş tüm damarları açıldı ama kalbi hasar görmüş ameliyat ta yarasını bile kapatmadan cihaza bağlamışlar tüm organlar çalışıyor kalp %35 ama 8 gündür uyutuluyor tedaviye yanıt vermiyor iyileşir mi başka bi tedavi yöntemi var mi bi öneriniz nasıl olacak?

 45. Hocam dayım 8 gün önce kriz şüphesiyle kendi ayaklarıyla hastaneye gitmiş acil ameliyata alındı bypas oldu ve yarasını bile kapatmadan cihaza bağlamışlar tüm organlar çalışıyor kalp %35 çalışıyor ama uyutuluyor tedaviye yanıt vermiyor iyileşir mi başka müdahale yapılamaz mi bi öneriniz var mi yaşama şansı ne?

  • Muhtemelen hasta kalp yetersizliği ve çoklu organ yetersizliğine girmiş. Durumu hakkında takip eden doktoru daha net bilgi verecektir.

 46. Erkek kardeşim iki yıl önce 36 yaşında iken. eforlu eko yaptırdı temiz dendi.ara ara gogus agrisi oldugunu ozellikle belirtti.annem yuksek tansiyon hastasi 48 yildir.felc geçirdi 24 yıl önce.kucuk teyzem felcten öldü.teyzemin oglu 37 yasinda ve 39 yasinda iki kez kalp krizi gecirdi.büyük teyzem bypass li.dayim(41) ve oğlu (35)babamın babası (79)kalp krizinden vefat etti.ablam bypass li .ona rağmen anjiyo yapmadılar.son bir ay sol kolu ağrıyordu​ yine kan değeri bir kez yapılıp EKG sınırda iken psikolojik dendi.9 mayısta kriz geçirdi hatta gittiği doktor psikolojik ağrı dediği için az daha doktora gitmeyecekti.yasi 38.bircok doktor genetik ise tehlikeli diyor ama uygulama da hasta genç ise işlemler yapılmıyor.doktor BT anjiyo yazmayınca.normal anjiyo da yazmayinca da yapılamıyor. kriz geçirdi​ damarı %70-80 tıkalı ve damar etrafında yağ sarmış.bir stend takıldı.bundan sonrası​ için birşey denmedi damarların hasta genetik neden sadece denilen bunu zaten biliyoruz.peki bundan sonra ne yapabiliriz damar etrafındaki bu yağ sarımı için çözüm ne. kardeşime anjiyo
  yapmayan doktorlar mesleki hata ve suç işlemiştir benim gözümde.son olarak hiç damarı tıkalı olmayan damar sertliği olmayan kişiler de kalp krizi geçirir mı?

  • Aile hikayesinde yoğun kalp hastalığı öyküsü olanların düzenli kontrol yaptırmaları faydalıdır. Kalp krizlerinin üçte biri daha önce ciddi olmayan bir darlığın pıhtı kaplanmasıyla oluşur. Bu riski azaltmak sağklıklı yaşam şekli ve hekimin öngöreceği tedavi ile mümkündür. Damarı tamamen normal hastalarda kalp krizi geçirebilir ancak bu durum sık izlenmez.

 47. Hoc merhabalar 19 yasindayim ve gogsumun altina sancilar giriyo neden olabilir gittim kan tahlili yaptirdim ve alt 13 ast 20 aks 70 hdl 41 ldl 79 demir eksikligide var ne onerirsiniz?

  • Sonuçlar normal görünüyor. Stres ve uyku düzensizlikleri benzer ağrılar yapabilir. Muayene olmanız faydalı olacaktır.

 48. Hocam 20 yaşındayım yaklaşık 3,4 gündür sırtımda boynum da ve sol omzumda ağrı var kalbimin sol tarafına ufak sancılar giriyor sizce bir problemim var mı ?

 49. Kalp spazmı gecirdim ve anju oldum ve hala gögüs agrılarım oluyor ve tekrar kalple ilgili bir şey olurmu bu arada 10senedir hiper tansiyon hatayım ve damarlarda daralma yokmuş bunun için bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 50. Hocam iyi.günler yaklaşık 2 haftadır günün belirli zamanlarında kalbimin bulunduğu sol kısımda sol kolumda sol omzumda zaman zaman sağ tarafımda göğsümün orta kısmında ağrı oluşuyor. Ara ara nefes darlığı da çekiyorum. Kardiyoloji doktoruna göründüm efor, ekg ve film çekti kan değerlerime baktı birşey çıkmadı ama babamda 39 yaşında kalp krizinden dolayı vefat etmişti şimdi her gün acaba kalp krizimi korkusu ile sürekli korkuyla yaşıyorum gerçekten kalp krizimi geçiriyorum o sıra yada o yönde mi gidiyor bir şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim.

 51. Hocam babam 1 mayista kalp krizi gecirdi suan yogun bakimda hastaneye gelmeden resüsitasyon yapilmis. Bir damari tikaliymis ve stent takildi suanda stabil duruma gelemiyor tansiyon 5/4 bu gecici bir surev mi yogun bakimda yatarken br kriz daha atlatmis hic bir bilgi alamiyoruz

  • Resüsitasyon uygulanmış olması durumunun ciddiyetini gösterir. Yoğun bakım süreci uzadıkça hastanın toparlanma şansı azalacaktır.

 52. Hocam iyi günler dedem 4 aydır yoğun bakımda .Kalp krizi sonucunda bilinçsiz hareketler yapıyor.Bizi anlayıp anlamadığından emin değiliiz konuşmaya çalışıyor ama konuşamıyor fakat nefes alamıyordu son bir ayda makinadan çıkıp kendi nefesini almaya başladı makinadan çıktıktan sonra el kol hareketleri yapmaya başladı mimikleriyle cevap vermeye başladı şimdi çekilen filmlerde beyninde bişey gözükmediğini söylüyolar ama beyninde pıhtı olabilir diyolar iyileşme ihtimali nedir lütfen bilgilendirin beni

  • Beyin filmleri beyindeki hasarı net göstermeyebilir. Uzun süreli yoğun bakımda kalan hastalarda beyinde oksijenlenme azlığına bağlı hasar gelişebilir.genelde unutkanlık yada istem dışı hareketler gözlenebilir.Nöroloji doktoru daha net değerlendirme yapacaktır.

 53. Değerli Doktor bey
  annem 64 yasinda 20 senedir seker hastası şekeri genelde çok yüksek tansiyon da ayni sekilde, bir ay önce kalp krizi geçirdi dün geceden beri göğsünden koluna doğru ağrısı olduğunu söyledi tahminim tansiyon dan dolayı tekrar tetikliyor, bir ay sonraya anju randevusu var ben yaşadığım ülkedeki doktorlara güvenemiyorum yabancı sevmiyorlar Türkiye de tedavisi için yol gösterebilirmisiniz. şimdiden çok teşekkür ederim

  • Uzun süreli şeker hastalarında çoklu damar hastalığı sık gözlenir. İyi bir kardiyoloji merkezinde işlem yaptırmanız faydalı olacaktır.

  • Kalp krizi sonrası makineye bağlanan hastalarda iyileşme süreci kalp ve beyindeki hasar ile orantılıdır.

 54. Dokdor bey daha yeni kalp krizi geçirdim ve 3 adet stent dakıltı bir damarıma sağ taraf çok zayıf dedi dokdor bey benim şuan biraz yorgunum düzelirmi ve malülen emeklilik hakkım ne kadar olur

  • Kriz sonrası erken dönemde ilaçların da etkisi ile halsizlik sık gözlenir. Stent işlemi tek başına emeklilik için yeterli olmayacaktır.

 55. Hocam iki uc gundur sol gogsumun alti agriyo ve ayni zamanda gribim bütün vucuduma neredeyse agri grip cikiyo gecen ayda buna benzer seyler olmustu ve dahiliyeye ciktigimda gaz sikismasi dendi ama simdi yeniden basladi kalple alakasi varmidir ?

 56. Hocam merhaba 1 2 gundur sol gogsumun alti agriyo ara ara ve bundan 1 ay oncesi kadarda ayni sikayetle dahiliyey gittim ve gaz sıkısmasi dendi kalple alakali olma ihtimali varmi varsa nasil anlariz

  • Tek başına çene ağrısının kalp krizi belirtisi olma olasılığı düşüktür.

  • Kalp hastalığı mevcut kişiler özellikle tedavileri aksattıklarında yeni kriz geçirebilirler. Tedavi yaklaşımı aynıdır ancak risk daha yüksektir.

 57. Hocam mardin birinde babam kalp kirizi geçirdi kalbi durdu şok cihazla hayata dondu kalbi 140 hasar görmuş butip hastalarin kalbi toparlanirmi cevap yazar yasaniz seviniriz lutfu kostekci

  • Kalp krizi tedavi sonrasında kalpte genel bir toparlanma olur. Ancak bu zamanında tedavi yapılmasına ve hastanın verdiği cevaba göre değişkenlik gösterir.

  • Kalp krizi tuttuğu bölgeye ve büyüklüğe göre farklı ölüm oranlarına sahiptir. Yani her kalp krizi aynı değildir.

 58. Hocam mide yanması ve şişkinlik sol kolda ağrı kalbimin sesini kulağımda duyuyorum çarpıntı oluyor ama bu yaklaşık 2 3 haftadır var acaba kalple alakalı mi

  • Vücuttaki stres çarpıntıya sebep olabilir. Öncelikle mide için muayene olmanız gerekir.

 59. Hocam sol kol dirsegim ve bilegime ani bir agri girdi 2 saattir gecmiyor hastaneye gidelim dedim yakinlarima gitmediler kalp krizi gecirmekten korkuyorum uyuyamiyorum korkudan

  • Tek başına dirsek ve bilek ağrıları genelde kalp hastalığı ile ilişkili değildir.

  • Hocam bende aşırı mide şişmesi kalbin sesini kulağımda duyuyorum midede yanma ve sol kolumda ağrı oluyor ama yaklaşık bu iki haftadır var kalple alakalı olabilir mi

 60. doktor bey ben 8 ay önce anjiyo oldun ilk 6 aydan sonra anjiyografi yapıldı damarlarda tıkanıklık yok stent görevini iyi görüyormuş fakat benim sıkıntılarım vardı iç bulantısı baş dönmesi arada nefesimi rahat verememe gibi doktorum ilaçlardan dedi brilanta 90 mg kullanıyordun günde 2 kere ve beloc kullanıyordun onları kesti onun yerine plavix 75mg verdi 1.5 ay oldu ama daha şikayetlerim tam anlamıyla geçmedi acaba ne zaman normale dönerim bu arada anjiyodan beri lipitor 40 mg kullanıyorum buda ağır geliyo olabilirmi önceki ilaçların etkisi ne zaman geçer lütfen aydınlatın beni ilginiz için tşkrler 45 yaşındayım

  • Lipitor da halsizlik yapabilir. Şikayetlerinizin bu sürede geçmiş olması gerekirdi. Tekrar muayene olmanız faydalı olur.

 61. Hocam gün geçtikçe artan kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu sebebiyle kardiyoloğa göründüm. Kalp kapakçığımın kalınlaşmış olduğunu ve bunun çocukluk döneminde geçirdiğim bademcik enfeksiyonlarından ileri geldiğini söyledi. Birde kapakçığımda yumuşama olduğunu söyledi. Bunuda doğumsal nedenlere bağladı. 34 yaşındayım. 40 yaşına kadar aylık depo penesilin kullanmam gerektiğini ve iki senede bir kontrollerimi yaptırmam gerektiğini belirtti. Kalp krizi riski olasılığı nedir korkmalımıyım. Ne yapmam lazım. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Konulan tanılar kalp damar hastalığı ile ilişkili değildir. Kapak yapınız romatizmal ise penisilin gerekecektir.

 62. Hocam 46 yaş 26 Aralık’ta 2016 da kriz geçirdim hastanede kalbim durmuş %100 tıkalı damarım açılmış elektro şokla geri gemişim kalan diğer damar da %95 tıkalıydı onuda ocak .18.2017 de oldum kalbim % 50 çalışıyormuş hasar görmemiş şu an 2 stent var tekrar kriz gelirmi

  • Stent takılan hastalarda ilk yıl tekrar tıkanma riski daha yüksektir. Düzenli tedavi ve sağlıklı yaşam ile bu riski minimale indirebilirsiniz.

 63. Hocam babam aksam saatlerinde sırtından göğsüne doğru bir ağrı olduğunu söyledi bende endişelendim kalp krizinden korkuyorum babam 45 yasinda ne yapmalıyım

  • Şikayetleri geçmiş olsa dahi kardiyolojik muayene faydalı olacaktır.

 64. Hocam iyi günler.babam 68 yaşında.nefes darlığı şikayeti ile hastaneye geldik.15 gün yoğun bakımda kaldı.bu arada 2 kez kalbi durdu.akciğerleri su topladığı için 18 saat uyutuldu,tüp ile suyunu aldılar.8 gundur serviste anjiyo için toparlanmasini bekliyoruz.bilinci yerinde, herhangi bir felclik yok.5 damar büyük ölçüde tikaliymis.salı günü stent takacaklarini ancak riskli olduğunu söyledi doktorlar.kan değerleri de dusuk çıkıyor.bypass yapilamayacak bir hasta olduğunu söylediler.kalbi de %20 civarında çalışıyormuş.sizce yapılması gereken nedir.çok endiseliyiz..

  • balon stent harici pek şans gözükmüyor. yapılacak işlem yüksek riskli olacaktır.

  • Söylediğiniz gibi yüksek risk olduğu için stent takilamadi.bir haftadır evde.toparlanmaya çalışıyor.ayrica kalp pili de takılmıştı.

 65. Hocam 1 ay öncede yazmıştım eşim kalp kirizi geçirdi 4 saat gecikmeyle hastaneye kaldırmıştık stent takılmıştı sol ana damara 100/100 tikaliydi 100/100 açıldı ayin 23 .de kontrole gittik kalp zayıf dendi 30 civarında çalışıyo dedi doktorumuz ama eşim kendini daha iyi hissediyo eft si 43 dedi ama 30 çalısiyo dedi anlayamadık yürüyüş yapması söylendi sigarayı bıraktı düzenli ilaçlarını kullanıyo tuzu azalttık bi açıklama her geçen gün eft si çıkarmı düzelirmi

  • Stent takılan hastalara aspirin yanına ikincil kan sulandırıcı ilaç verilir. Genellikle 6-12 ay sonrası ilaç kesilir.

 66. Merhabalar. 3 yıldır panik atak hastasıyım. İki gündür göğsümün ortasında bi ağırlık varmış gibi hissediyorum. Sol omuz başımda ağrı ve yanma oluyor ve koluma yayılıyor. Parmaklarımda ve kolumda uyuşma hissi oluyor. Bunu yanında sırtımda kürek kemiklerimin arasında yanma ve ağrı oluyor. Boğuluyor hissi ve boğazda dolululuk hissi var. bi de bazen kalbimin etrafında kısa süreli ağrılar oluyor 15-20 saniyelik. Dün gece acile gittim akciğer filmi çektiler ve temiz dediler. Acaba bu belirtiler kalp krizi mi panik atak mı? Panik atak geçirdiğimi söylüyorlar ama bunun atak değil de kalp olmasından çok korkuyorum. Sizce kalp krizi olabilir mi?

 67. Merhaba doktor bey. Yakından tanıdiğim biri buqün kalp krizi geçirdi araba kullandığı için kazaya neden oldu kaburgaları kırılmış akciğerine batmış o an kalbi durmuş hemen hastaneye kaldırılmış bi 40 dk boyunca kalp masajı sayesinde geri hayata döndürülmüş. şuan doktorlar yapılıcak birsey yok demiş yoğun bakımda yaşama olasılığı var mı bir bilginiz var mı bu konuda? Tesekkür ederim şimdiden. Erkek ve 58 yasında.

  • Kalp masajı ile yaşama döndürülen kişilerde takip farklılık gösterir. hastane öncesi müdahale süresi ne kadar uzunsa hastanın toparlama şansı o kadar az olacaktır.

 68. Hocam benim babam 6 gün önce yüksek tansiyondan dolayi bayilmis.Sonraki,gün kardeşimi hastaneye götürülen fenalsmis ve kalp,krizi geçirmiş Kalbi besleyen damat ℅40 tikanmis Anjuyo oldu stent takildi.46 Yaşinda .Bir daha kalp krizi geçirme riski nedir. Evde böyle bir şey yazarsak acil servisi aradiktan sonra ne yapmaliyiz. Çok korkuyorum bi şey olur diye

  • Stent takılan hastaların kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. İlaçların aksatılmadan düzenli kullanılması, kaliteli uyku ve diyet bu riski azaltacaktır.

 69. 24 yaşındayım bazen sol göğüs tarafından bir damar atımı gibi bişi oluyor..(Kalbin sol hizasında) Kardiyolojiye gittim EKG, Ekokardiyografi ve Akciğer Grafisini çektim temiz çıktı…Bazen sol kol,avuç içi ve bacakta damar atımı hissediyorum…Sebebi nedir … Korkuyorum

  • kalp atımları vücudun belirli noktalarındaki damarlarda hissedilebilir. Bu normal bir durumdur.

 70. Merhabalar eşim 40 yaşında kalp krizi geçirdi damarı 100 de 95 kapanmış stent taktilar ama 6 gun sonra tekrar geçirdi tekrar stent taktilar ilki iptal olmuş anne ve babası ve abisi kalp krizinden öldü ne yazıkki kendisi madde bağımlısı ve hala madde kullanıyor son kriz i atlatalı 1 yıl oldu bidaha ki krizi anlatabil me ihtimali nedir

  • madde bağımlığı kalp krizi riskini belirgin yükseltir ve bu krizlere müdahale zordur. psikiyatrik destek ile tedavinin devamı gerekecektir.

 71. Hocam göğüsüme bazen ağrı giriyor ama çok şiddetli değil. Sol sırt ve sol kolumda ağrıyor. Sigara kullanıyorum. 2 kere acile gittim. Ekg,Akciğer filmi ve kan testi yapıldı.Birşey çıkmadı. Ama korkuyorum kriz geçiririm diye bu konuda ne yapmalıyım.

  • Şikayetler ilk planda kalp gibi görünmese de, genel risk durumunuzun ortaya konması açısından kardiyolojik muayene faydalı olacaktır.

 72. Hocam eşim 35 yaşında 2 kez kalp krizi geçirdi 2 stent var 2.si 2 ay önce takıldı 3. Krizin olmasından korkuyorum 3.kriz öldürür diyorlar aydınlatırsanız sevinirim

  • Stent takılan hastalarda kriz riski topluma oranla daha yüksektir. Ancak 3. kriz öldürür diye bir kaide yoktur.

 73. ben 44 yaşında kalp krizi geçirerek anjiyo oldum ve stent takıldı 7 ay oldu kontrollerimi yaptırıyorum anjiyografi kontrolü oldum damarlarım açık ve stent görevini iyi yapıyormuş şu aralar kendimi iyi hissetmiyorum boğazımda bi tıkanıklık oluyo nefes zor alıyorum bi korku oluştu bende ölüm korkusu acaba panik atakmı oldum göğsümde sırtımda ağrım yok sadece boğazımda sanki bişey var nefes almamı zorlaştırıyo iç bulantısı ve başımda dönüyo arada lütfen beni aydınlatın doktor bey ne yapmam gerekiyo teşekkür ederim

 74. Hocam eşim 43 yasinda 12 gün önce kalp kirizi geçirdi 4saat içersinde müdahale edildi ana damarda 100%100 emboli tıkanması denildi stentle açıldı birdaha kalp kirizi geçirirmi şu anda evde dinleniyo kalp çalışma seviyesi 100%40 ilerde yükselir dediler birdaha kalp kirizi geçirirmi

 75. Hocam eşim 43 yasinda 11gun önce kalp kirizinden hastaneye kaldırdı 4 saat içersinde muda le edildi ana damar 100%100 tikaliydi stent atıldı 100%100 açıldı girip ve öksürük çok olduğu için 10 gün hastanede yattı doktorlar kalbinin 100% 40 seviyesinde olduğunu zamanla toparlayacagini söylüyor birdaha kalp kirizi geçirme riski varmi çok korkuyorum

 76. 40 yaşındayım. 1 ay önce kalp krizi geçirdim. İlk 2 saatte müdahale edildi 3 damara stent takıldı (%100, %90, %95). “Hastanede yatış evresinde ikincil kriz ihtimali yüksektir ve risk 1 yıl boyunca devam eder ve 1 yıl sonrası hastalık ortalaması seviyesine döner.Yine de, hastaların yaklaşık %12’sinin 6 aylık süre içerisinde ölmesi” ifadesini biraz açar mısınız? Beni müthiş bir karamsarlığa itti.

  • Erken dönemde yaşanan ikincil kalp krizlerinde kayıp riski % 12 civarındadır.

 77. Hocam 23 yasındayım uzun süredir panik atakla ugrasıyorum.Sigara iciyorum ama bazen gögüsüme agrı giriyor.Bütün tetikleri yaptırdım devlet olsun özel olsun.9 kere kardolojiye gittim hic birsey yok dediler.Ama yinede elhamlı biriyim sizde bisey varmıdır?

 78. 6 ay önce kalp krizi geçirerek hastaneye gittim ve anjiyo oldum stent takıldı 1 hafta önce anjiyografi oldum ve damarlarımda tıkanma yok stentte görevini iyi yapıyo dedi doktorum tekrar kriz geçirirsem diye korku var içimde arada halsizlik hissediyorum beni aydınlatırsanız memnun olurum yaşım 44 saygılar

  • 6 aylık takipte stent açık ise, sonraki süreçte stentin tıkanma riski dahada düşük olacaktır.

 79. benım babam 40 yasında aynı anda 2 kez kalp krızı geçirdi 2 .krızde kalbı durdu tekrar şok vererek hayata döndürdüler anjiografi oldu 2 damarı %75 %70 oranlarında tıkalı oldugu belirlendi anjiografı ile damarlar açıldı fakat hala daha çarpıntıları devam etmekte 2 hafta oldu olalı şiddetli çarpıntıları olmaya basladı 3. kalp krızı gelme rıskının oldugunu söyleyıp %10 yasama sansı var dedıler ne yapmalıyız bız bu durumda . ?

  • Hasta muhtemel kalp yetersizliğine girmiş olabilir. İlaç tedavisi düzenlenerek takip yapmak şu durumda mantıklı görünüyor.

  • Etkili müdahale yapılmışsa ve tedavide aksama yoksa günlük yaşantı sıkıntısız şekilde sürdürülebilir.

 80. Merhabalar;
  Bugün sabah uykudan çok şiddetli bir göğüs ağrısı ile uyandım.öğle şiddetliydi ki sağımdan soluma dahi dönemedim.sanki üşütmüşümde göğsüm batıyor gibiydi ama zerre kadar üşütmem ya da gribal bi durumum yok.sırt üstü nefes almamaya çalışarak yattım.başıma ne geldiğinin hala farkında değilim.yaklaşık 15 dakika sonra o acılar geçti ve ben normal yaşantıma döndüm işe geldim çalışıyorum.acaba yaşadığım gerçekten bir kalp krizi miydi bilemiyorum şimdi ne yapmalıyım bana konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim.
  bu arada 3 yıldır lupus sle tedavisi görüyorum.Coraspin ve plaquanil kullanmaktayım.

  • Kalp krizi ağrıları genelde pozisyonla değişim göstermez. Ön planda kas ağrısı gibi görünüyor. Kontrol faydalı olur.

 81. Bende açık kalp ameliyatı oldum kalp kapakcigi ama sk sk sorun yaşıyorum duzensiz kalp atışları inr ptz hastanede kan degerlerime bakiliyor ama bn kronik kalp hastasıyım herseyime yasantima dikkat etmeliyim yasamak güzel çünkü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz